ВІДОМОСТІ

якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня

Інформація про якісний склад педагогічних працівників (особи, які працюють за основним місцем роботи)

Найменування навчальної дисципліни

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Повне найменування посади

Повне найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік присвоєння, підтвердження)

Педагогічний стаж

(повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, вид документа, дата видачі)

Примітки

Фізична культура

Самар

Віталій

Борисович

Директор

ліцею-мистецької школи

Балтське педагогічне училище, 1985 рік

Кіровоградський педагогічний інститут імені В. К. Винниченка, 1993 рік

Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи, вчитель початкових класів

Фізичне виховання, вчитель фізичної культури

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 2019 рік - підтвердження

Старший вчитель, 2019 рік - присвоєння

Директор, 2017 рік – призначення на посаду

27

Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» Курси новопризначених керівників навчальних закладів та резерву на посаду

Свідоцтво

ПК № 02136577-2593/17,

13 жовтня 2017 року Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»

Вчителів фізичної культури

Свідоцтво

ПК № 02139133/005406-18,

24 березня 2018 року

Історія

Мальована Світлана

Василівна

Заступник директора ліцею-мистецької школи з навчальної роботи

Білгород-Дністровське педагогічне училище, 1981 рік

Кіровоградський державний педагогічний інститут

ім. О. С. Пушкіна, 1987 рік

Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи, вчитель початкових класів

Історія,

вчитель історії і суспільствознавства

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 2019 рік – підтвердження

Старший вчитель 2019 рік - підтвердження

Заступник, 2019 рік – відповідність займаній посаді

38

Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» Курси директорів, завідувачів філій, заступників директорів з навчальної, навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти.

Свідоцтво

ПК № 02136577-0177/18,

26 січня 2018 року Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» Курси учителів історії, правознавства, які викладають предмети освітньої галузі «Суспільствознавство» Свідоцтво

ПК № 02136577-1781/17,

23 червня 2017 року

Українська мова та українська література

Горбатюк

Наталія

Федорівна

Заступник директора ліцею-мистецької школи з виховної роботи

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 1997 рік

Українська мова і література,

вчитель української мова і літератури

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 2017 рік - присвоєння

22

Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» Курси учителів української мови і літератури.

Свідоцтво

ПК № 02136577-0421/16,

25 березня 2016 року

Англійська мова

Німецька

мова

Радоуцька

Оксана

Василівна

Вчитель іноземної мови

Одеський державний університет ім.

І. І. Мечнікова, 1997 рік

Німецька мова і література,

філолог, викладач німецької мови і літератури

Спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, 2015 рік – підтвердження

25

Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»

Курси вчителів англійської мови.

Свідоцтво

ПК № 02139133/004172-17,

11 листопада 2017 року

Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»

Вчителів німецької мови.

Свідоцтво

ПК № 02139133/005334-18,

24 березня 2018 року

Зарубіжна література,

українська мова та література

Шевчук

Тетяна

Миколаївна

Вчитель зарубіжної літератури

Балтське педагогічне училище, 1991 рік Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2005 рік

Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи, вчитель початкових класів, організатор роботи з учнівськими об’єднаннями

Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література,

вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури основної і старшої школи

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 2019 рік – присвоєння

28

Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»

Курси вчителів зарубіжної літератури.

Свідоцтво

ПК № 02139133/005751-18,

28 квітня 2018 року

Історія Географія

Мальований

Євген

Васильович

Вчитель

історії

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,

2014 рік

2017 рік

Історія, вчитель історії. Географія. Географ, викладач географії, вчитель біології

Спеціаліст другої кваліфікаційної категорії, 2019 рік - присвоєння

4

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Диплом магістра Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини № 022629

Математика

Фізика

Натолочна Надія Петрівна

Вчитель математики

Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна, 1973 рік

Фізика та математика, вчитель фізики та математики

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 2008 рік - підтвердження

40

Фізика, Математика

Кришевська Людмила Олексіївна

Вчитель математики і фізики

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2003 рік

Педагогіка і методика середньої освіти. Математика. Вчитель математики,

фізики, астрономії і безпеки життєдіяльності

Спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, 2019 рік - підтвердження

16

Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» Курси учителів, математики, інформатики, фізики, астрономії

Свідоцтво

ПК № 02136577-3354/18,

21 грудня 2018 року

Біологія, хімія

Ніколаєвська

Оксана

Юріївна

Вчитель біології

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2006 рік

Педагогіка і методика середньої освіти Біологія. Вчитель біології, основ сільськогосподарського виробництва, валеології та екології загальноосвітнього закладу ІІ-ІІІ ступенів

Спеціаліст другої кваліфікаційної категорії, 2015 рік - присвоєння

13

Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» Курси учителів, які викладають предмети освітньої галузі «Природознавство» (хімія, біологія, природознавство)

Свідоцтво

ПК № 02136577-0454/19,

22 лютого 2019 року

Захист Вітчизни

Фізична культура

Матвійчук

Юрій

Іванович

Вчитель фізичної культури

Володимир-Волинське педагогічне училище ім.. А. Ю. Кримського, 1978 рік

Черкаський державний педагогічний інститут ім.. 300-річчя возз’єднання України з Росією, 1990 рік

Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи. Вчитель початкових класів, старший піонервожатий.

Фізичне виховання, вчитель фізичного виховання та звання учителя середньої школи

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 2017 рік - присвоєння

Старший вчитель, 2017 рік - присвоєння

36

Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» Курси учителів, які викладають предмети «Захист Вітчизни» (для юнаків і дівчат) та «Фізична культура»

Свідоцтво

ПК № 02136577-0713/18,

23 березня 2018 року

Мистецтво

Кульчицький

Олексій

Леонідович

Вчитель музичного мистецтва

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 1998

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2012

Музичне виховання та народознавство. Вчитель музики та народознавства. Педагогіка і методика середньої освіти

Історія.

Вчитель історії основної та старшої школи

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 2019 рік - підтвердження

19

Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» Курси учителів музичного мистецтва, інтегрованого курсу «Мистецтво», художньої культури, керівників гуртків музичного профілю, концертмейстерів, акомпаніаторів закладів загальної середньої освіти

Свідоцтво

ПК № 02136577-1964/18,

23 серпня 2018 року

Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» Курси учителів історії, які викладають предмети освітньої галузі «Суспільствознавство»

Свідоцтво

ПК № 02136577-2328/16,

28 жовтня 2016 року

Трудове навчання

Галаган Оксана Анатоліївна

Вчитель трудового навчання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2000 рік

Педагогіка і методика середньої освіти, трудове навчання (обслуговуюча праця). Вчитель трудового навчання (основ підприємництва), креслення і безпеки життєдіяльності

Спеціаліст

19

Київський міський педагогічний університет імені

Б. Д. Грінченка

Свідоцтво

СПК № 014722

21 квітня 2006 року

Перерва в роботі. Відпустка по догляду за дитиною

Початкове навчання

Кравець

Анна

Віталіївна

Вчитель

початкових класів

Балтське державне педагогічне училище ім. К. Д. Ушинського, 2005 рік

Кіровоградський педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2008 рік

Початкове навчання

Вчитель початкової школи, практичний психолог в закладах освіти

Спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, 2019 рік - присвоєння

14

Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»

Курси вчителів початкових класів.

Свідоцтво

ПК № 02139133/004850-18,

03 лютого 2018 року

Початкове навчання

Кроть

Світлана

Михайлівна

Вчитель

початкових класів

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2013 рік

Початкова освіта, Організатор початкової освіти. Вчитель початкової школи

Спеціаліст другої кваліфікаційної категорії, 2018 - присвоєння

6

Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» Курси учителів початкових класів загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів

Свідоцтво

ПК № 02136577-1177/16,

27 травня 2016 року

Початкове навчання

Савчук

Валентина

Яківна

Вчитель

початкових класів

Балтське педагогічне училище, 1982 рік

Кіровоградський державний педагогічний інститут ім.. О. С. Пушкіна, 1988 рік

Педагогіка і методика початкового навчання, вчитель початкових класів

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 2017 рік – підтвердження

Старший вчитель, 2017 рік - підтвердження

37

Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» Курси учителів початкових класів загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів

Свідоцтво

ПК № 02136577-1176/16,

27 травня 2016 року

Початкове навчання

Самар

Тетяна

Василівна

Вчитель

початкових класів

Балтське педагогічне училище, 1986 рік

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2005 рік

Початкове навчання. Вчитель початкового навчання організатор початкового навчання

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 2017 рік - присвоєння

Старший вчитель, 2017 рік - присвоєння

30

Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» Курси учителів початкових класів

Свідоцтво

ПК № 02136577-0114/18,

26 січня 2018 року

Група продовженого дня

Діхтяр

Людмила Аксентіївна

Вихователь

Уманське державне педагогічне училище імені Т. Г. Шевченка, 1999 рік

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2007 рік

Музичне виховання, вчитель музики, музичний керівник.

Педагогіка і методика середньої освіти, музична педагогіка і виховання. Вчитель музики, етики, естетики та художньої культури основної та старшої школи

Спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, 2015 - присвоєння

19

Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» Курси вихователів спеціальних шкіл, загальноосвітніх шкіл-інтернатів, дитячих будинків, притулків для неповнолітніх та дитячих будинків сімейного типу

Свідоцтво

№ 2037,

22 серпня 2014 року

Група продовженого дня

Шаманська Валерія Вікторівна

Вихователь

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2011 рік

Початкове навчання. Практична психологія.

Спеціаліст

6

Гупалюк

Юлія

Марківна

Керівник гуртка

Донецький індустріально-педагогічний технікум,

1987 рік

Технологія зварювального виробництва, технік, технолог зварювального виробництва, майстер виробничого навчання

11 тарифний розряд, 2015 рік – підтвердження

26

Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» Курси керівників гуртків загальноосвітніх шкіл, центрів, позашкільних навчальних закладів

Свідоцтво

№ 2819,

14 листопада 2014 року

Володарська

Ольга

Анатоліївна

Практичний психолог

Кіровоградський педагогічний інститут імені Володимира Винниченка, 1995

Педагогіка і методика початкового навчання, вчитель початкових класів;

Практичний психолог в галузі навчальної освіти, практичний психолог

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 2017 рік - підтвердження Психолог-методист, 2017 рік - підтвердження

27

Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» Курси практичних психологів

Свідоцтво

ПК № 02136577-0919/16,

06 травня 2016 року

Хореографія

Горбатюк Анна Олексіївна

Хореограф

Комунальний заклад «Балтський педагогічний коледж», 2019

Спеціаліст

Вернидуб

Катерина

Олегівна

Педагог-

організатор

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Винниченка, 2014

Біологія,

вчитель біології, хімії

Спеціаліст

2

Відпустка по догляду за дитиною

Кульчицька

Ольга

Віталіївна

Вихователь групи

продовженого дня

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2001

Вчитель історії та народознавства

Спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, 2010 - присвоєння

17

Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Вихователів шкіл-інтернатів, спеціальних шкіл і дитячих будинків

Свідоцтво № 2023

21 серпня 2009 року

Відпустка по догляду за дитиною

Особи, які працюють за сумісництвом

Найменування навчальної дисципліни

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Повне найменування посади

Повне найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік присвоєння, підтвердження)

Педагогічний стаж (повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, вид документа, дата видачі)

Примітки

Інформатика

Споран Віталій Васильович

Вчитель інформатики

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2014 рік

Математика. Вчитель математики та інформатики

Спеціаліст другої кваліфікаційної категорії, 2016 рік – присвоєння

6

Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» Курси учителів інформатики та математики

Свідоцтво

ПК № 02136577-2311/18,

05 жовтня 2018 року

Директор В.САМАР

Кiлькiсть переглядiв: 50